wywóz gruzu poznań - skip
Skip Telefon Kontakt

WYWÓZ GRUZU/ŚMIECI

Kontenery na pobudowlane odpady i gruz

linkbg

SPRZEDAŻ KRUSZYWA

(gruzu sortowanego)
Piasek / żwir w kontenerach

linkbg

USŁUGI HDS
WYWÓZ ZIEMI WYWROTKAMI

Wywóz gruzu z załadunkiem


linkbg

PRZEDSIĘBIORCO KONIECZNIE PAMIĘTAJ... !!!!

Każda firma budowlana bądź remontowa zgodnie z nową Ustawą o Odpadach jest zobowiązana do gospodarowania wytworzonymi przez siebie odpadami w następujący sposób: 

- przekazania odpadów do odzysku i recyklingu a nie do składowania

- gospodarowanie odpadów powierzyć przedsiębiorcom którzy posiadają stosowne zezwolenia w zakresie transportu i odzysku odpadów ( a nie składowania )

- postępować z odpadami zgodnie z „ zasadą bliskości”  oraz „ najlepszą dostępną techniką lub technologią” do najbliżej położonych miejsc, w których mogą być przetworzone

-  przekazanie odpadów firmie transportowej nie zwalnia firmy budowlanej z odpowiedzialności za te odpady

- dopiero przekazanie tych odpadów firmie posiadającej stosowne zezwolenie na odzysk odpadów powoduje zwolnienie przedsiębiorcy (firmy budowlanej) z odpowiedzialności za ten odpad oraz wywiązanie się z ustawowego sposobu postępowania z odpadami zgodnie z hierarchią

- postępowanie z odpadami wbrew ustawie jest zagrożone wysoką karą grzywny albo aresztu

- przekazanie odpadów do odzysku a nie składowania niesie za sobą bardzo niskie koszty gospodarowania tymi odpadami, gdyż nie płacimy wysokich opłat za składowanie, które co roku drastyczne wzrastają, a nasze odpady po przerobieniu trafiają do dalszego obrotu jako materiał budowlany

Dzięki przekazaniu odpadów do odzysku a nie składowania jako jedyni jesteśmy w stanie zapewnić Państwu najniższe ceny.

Korzystając z usług naszej firmy dbają Państwo o ochronę środowiska oraz są pewni, że odpady nie trafią do terenów zielonych, np. lasów.

Najważniejsze linki o odpadach:

http://www.goap.org.pl/

http://www.poznan.pl/mim/wos/regulamin-utrzymania-czystosci-i-porzadku-na-terenie-miasta-poznania,p,4042.html

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000021

http://www.mos.gov.pl/g2/big/2013_02/c38d5c95892c1676f4231693fa10f9de.pdf

http://www.mos.gov.pl/g2/big/2012_05/081e9ef73a80ecfb6d4a5b3df84bff04.pdf

http://odpady.net.pl/