wywóz gruzu poznań - skip
Skip Telefon Kontakt

WYWÓZ GRUZU/ŚMIECI

Kontenery na pobudowlane odpady i gruz

linkbg

SPRZEDAŻ KRUSZYWA

(gruzu sortowanego)
Piasek / żwir w kontenerach

linkbg

USŁUGI HDS
WYWÓZ ZIEMI WYWROTKAMI

Wywóz gruzu z załadunkiem


linkbg

GRUZ I ODPADY POREMONTOWE - wg. nowej ustawy

 

Gruz możemy podzielić na dwa rodzaje: gruz skalny oraz gruz budowlany. Jako specjaliści od gruzu pobudowlanego w Poznaniu postanow­iliśmy się przyjrzeć bliżej temu zagadnieniu:

  • Gruz budowlany — to wys­tępu­jący w budown­ictwie mate­riał odpad­owy w postaci zde­for­mowanych, pokrus­zonych i zniszc­zonych pus­taków, cegieł, dachówek, kafli, betonu i innych. Gruz budowlany(porecyklingu) często wyko­rzys­tuje się jako podsypkę pod posadzki lub naw­ierzch­nie betonowe. Gruz betonowy coraz częś­ciej wyko­rzysty­wany jest jako kruszywo do mieszanek. Omaw­iane kruszywo z recyk­lingu w prak­tyce może zastąpić kruszywo w bet­onach zwykłych.

Zgodnie z obowiązujęcymi przepisami śmieci, odpady pobudowlane i poremontowe muszą trafiać do odzysku a nie do składowania. Wytwórca odpadu powinien zadbać, by wytworzone przez niego śmieci trafiały do najbardziej efektywnej instalacji odzyskującej odpady i to w dodatku zgodnie z zasadą bliskości. Jest to w pełni uzasadnine działanie i to zarazem w aspekcie ekologicznym jak i EKONOMICZNYM ponieważ wiadomo, że transport odpadów jest bardzo kosztowny, więc dlatego należy wybierać instalację do przetwarzania śmieci i gruzu jak najbliżej miejsca ich wytworzenia. Najwyższa efektywność instalacji (najlepsza dostępna technologia) gwarantuje maksymalny odzysk odpadów i ponowne ich wprowadzenie do użytku co równięż redukuje koszty pozbycia się tych odpadów, gdyż nie muszą być one odwożone na drogie i nieekologiczne składowiska. Dzięki takiemu postępowaniu koszt pozbycia się gruzu z terenu Poznania i okolic wcale nie jest drogi, a zarazem bardzo ekologiczny. Działamy nie tylko na terenie Poznania i wszystkich jego dzielnic, jak Grunwald, Jeżyce, Stare Miasto, Dębiec, Górczyn, ale także na terenie wszystkich miejscowości ościennych, jak np. Koziegłowy, Czerwonak, Suchy Las, czy np. Komorniki, Swarzędz, Luboń.