Menu Zamknij

Prawidłowa segregacja odpadów – najważniejsze zasady

Pojemniki do segregacji odpadów

Jak prawidłowo segregować odpady?

Spis treści:

 1. Rosnąca produkcja śmieci
 2. Do czego przyczyniamy się nie segregując śmieci?
 3. Podział odpadów
 4. Korzyści segregacji i recyklingu
 5. Drugie życie odpadów
 6. Złote zasady segregacji
 7. Odpady nieoczywiste

Rosnąca produkcja śmieci

Jednym z największych problemów środowiskowych w Polsce i na świecie jest ciągła produkcja odpadów. W Polsce dane statystyczne pokazują, że w 2020 roku zebranych zostało 13,1 mln ton odpadów komunalnych. Porównując to z 2019 rokiem, ilość odpadów wzrosła o 2,9%. Tego samego roku, na jednego mieszkańca przypadało średnio 342 kg zebranych odpadów komunalnych, czyli w zestawieniu z rokiem 2019 widzimy, że ich ilość wzrosła o 10 kg. Biorąc pod uwagę statystyki dotyczące ostatniej dekady, w 2010 roku ilość odpadów wynosiła 263 kg, czyli znacznie mniej niż w ostatnich latach.

Sytuacja w Europie wygląda o wiele gorzej. Europejczyk wytwarza około 500 kg śmieci rocznie. Najmniejszą ilość odpadów produkuje Rumunia – 280 kg, a największym producentem odpadów w Europie jest Dania – 844 kg.

Do czego przyczyniamy się nie segregując śmieci?

Niewłaściwa gospodarka odpadami powoduje zmiany klimatu i zanieczyszczenia powietrza, bezpośrednio wpływa na wiele ekosystemów i gatunków zwierząt.

Dlaczego ?

Ze składowisk śmieci uwalnia się metan, czyli silny gaz cieplarniany, który przyczynia się do powstawania zmian klimatycznych. Metan powstaje w związku z obecnością na składowiskach mikroorganizmów i odpadów biodegradowalnych, do których zaliczamy żywność i papier. Niektóre składowiska, zwłaszcza takie jak nielegalne wysypiska śmieci, nad którymi nie ma kontroli, mogą powodować zanieczyszczenie gleby i wody.

Większość odpadów można spalić lub poddać recyklingowi. Do produkcji ciepła i energii elektrycznej można użyć energii powstałej ze spalania odpadów. Tym sposobem w pewnym stopniu zastąpimy produkcję energii z wykorzystaniem węgla i innych paliw.
Pojemniki do segregacji odpadów

Podział odpadów

Odpady można podzielić na:

 • odpady przemysłowe – odpady powstające w trakcie działalności gospodarczej. Dany rodzaj odpadów często jest nie do uniknięcia, co więcej nie tylko wytwarzany jest przez fabryki, ale również: szpitale, warsztaty samochodowe, magazyny, oraz zakłady budowlane.
 • odpady komunalne – odpady powstające w codziennym funkcjonowaniu człowieka, czyli związane z nieprzemysłową jego działalnością. Wytwarzane są każdego dnia. Odpady inaczej nazywane bytowymi, które występują pod postacią stałą lub płynną.
 • odpady niebezpieczne – odpady, które zawierają substancje chemiczne, które w momencie przedostania się do środowiska naturalnego mogą powodować zagrożenie dla zwierząt, przyrody oraz nas samych.

Segregacja odpadów komunalnych polega na zbieraniu odpadów do specjalnie oznakowanych pojemników, z podziałem na rodzaj materiałów, czyli surowce, z jakich zostały wyprodukowane. Segregacja odpadów to metoda ograniczająca ilość śmieci poprzez ich utylizację oraz ponowne przetworzenie. Odzyskany surowiec nadaje się do ponownego użycia lub przetworzenia. Wykorzystywane są do produkcji nowych materiałów, co nazywamy recyklingiem.

Korzyści segregacji i recyklingu

Segregacja i recykling odpadów pozwala nam:

 • oszczędzić zużycie energii,
 • ograniczyć zanieczyszczenia trafiające do atmosfery, powodujące zmiany klimatyczne,
 • ograniczyć ilości odpadów i ścieków,
 • przetworzyć i wykorzystać surowce wtórne na nowe materiały, które można użyć ponownie,
 • oszczędzić miejsca na składowanie odpadów,
 • ograniczyć ilość produkowanych szkodliwych, trudno ulegających rozkładowi odpadów,
 • ograniczyć zużycie surowca naturalnego, poprzez zmniejszenie eksploatacji dóbr naturalnych.

Drugie życie odpadów

Człowiek ma wpływ na otaczające go środowisko. Dzięki segregacji i recyklingowi może o nie dbać. Zanieczyszczenia środowiska silnie wpływają na zdrowie ludzi.

Odpowiednio posortowane odpady mogą otrzymać od nas drugie życie, dzięki czemu coraz częściej korzystamy z rzeczy pochodzących z odzysku. Posegregowane śmieci z gospodarstwa domowego wyrzucamy następnie od odpowiedniego kosza, w taki sposób przyczyniamy się do zmniejszenia ich produkcji na świecie.

Prawidłowa segregacja powinna być zgodna z podziałem na 5 frakcji, które dla ułatwienia zostały oznaczone kolorami:

 • niebieski – papier
 • zielony – szkło
 • żółty – metale i tworzywa sztuczne
 • brązowy – bioodpady
 • czarny – odpady zmieszane

Złote zasady segregacji

Sprawa wydaje się bardzo prosta, jednak w niektórych przypadkach pojawiają się wątpliwości. Właśnie dlatego postanowiliśmy wyjaśnić kilka kwestii, dotyczących wyrzucania śmieci:

 1. nie myj słoików, butelek i opakowań po jogurtach,
 2. opróżniaj opakowania z resztek zawartości,
 3. zgniataj puszki, butelki plastikowe i inne opakowania, aby zajmowały mniej miejsca,
 4. nie wrzucaj mięsa do odpadów BIO, powinno trafić do pojemnika na odpady zmieszane,
 5. segreguj tylko czysty papier, brudny umieść w pojemniku na odpady zmieszane.

Dobrym rozwiązaniem jest umieszczenie w pobliżu koszy tabeli z rozpiską, która podpowiada, co możemy wrzucić do danych pojemników. Często wydaje się nam to oczywiste, a w rzeczywistości popełniamy dużo błędów. Na przykład do pojemnika na odpady szklane nie powinniśmy wrzucać naczyń wykonanych ze szkła żaroodpornego – ten odpad musi trafić do pojemnika na odpady zmieszane. Podobna sytuacja jest z paragonami ze sklepu, które często nieprawidłowo umieszczamy w pojemniku na papier. W razie wątpliwości informacje o segregacji można zaleźć w wyszukiwarce internetowej, dzięki której będziemy mieć pewność, że umieszczane przez nas odpady w pojemnikach są na odpowiednim miejscu.

Podstawowe zasady segregacji przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj pojemnika Umieść Nie umieszczaj
Papier
 • czysty papier,
 • każdy rodzaj makulatury, np.: gazety, książki, czasopisma, zeszyty itp.
 • torby papierowe,
 • kartony, tektury
 • papieru z domieszką tworzyw sztucznych: zdjęcia
 • papieru zabrudzonego oraz zatłuszczonego
 • opakowań po napojach np. kartonów po sokach tzw. TETRA-PAK
Plastik i tworzywa sztuczne
 • opakowania po napojach tzw. PET
 • kubki po nabiałach np.: jogurty, kefiry
 • opakowania foliowe np.: worki, reklamówki
 • opakowania po sokach, mleku tzw. TETRA-PAK
 • kartony po mleku i sokach
 • torebki po przyprawach i po zupach
 • zakrętki od słoików
 • sprzętu AGD
 • akumulatorów i baterii
 • zabrudzonych folii i opakowań foliowych
 • styropianu np.: tacek styropianowych
 • zatłuszczonych jednorazowych butelek po olejach spożywczych i samochodowych
 • opakowań po olejach spożywczych, silnikowych, smarach
 • Gumy
 • butelek z jakąkolwiek zawartością
 • puszek po farbach
 • opakowań po lekach
 • opakowań po środkach chwasto czy owadobójczych
 • opakowań nieopróżnionych
 • sprzętu AGD
Szkło
 • opakowania ze szkła białego i kolorowego, czyli butelki, słoiki
 • luster
 • szkła zbrojonego
 • szkła okiennego
 • fajansu
 • porcelany
 • zużytych żarówek i świetlówek. Dany odpad należy oddać przy zbiórce sprzętu elektronicznego lub do sklepu elektronicznego
Odpady zielone
 • resztki roślinne
 • chwasty i korzenie
 • liście i gałęzie
 • skoszoną trawę
 • odpady kuchenne pochodzenia roślinnego
 • resztek wędlin
 • resztek mięs i ryb
 • kości i ości
 • odchodów zwierząt
Metal
 • puszki po napojach i produktach spożywczych
 • drobny złom żelazny i drobny złom metali kolorowych
 • aluminium
 • puszek po smarach i olejach
 • puszek po farbach i lakierach
 • opakowań po aerozolach
 • zużytych akumulatorów i baterii
 • produktów wykonanych w połączeniu z innymi materiałami

Zgniecione pojemniki plastikowe i butelki przygotowane do recyklingu

Odpady nieoczywiste

Segregując odpady, należy zwrócić uwagę na te z grupy „niebezpiecznych”, do których zalicza się: akumulatory, zużyte baterie, przeterminowane leki, zużyte świetlówki, odpady po żrących chemikaliach, czyli na przykład środkach ochrony roślin i nawozach, zużyty sprzęt elektryczny (elektro odpady). Wyżej wymienionych odpadów nie wyrzucamy do śmieci zmieszanych. Możemy je oddać w specjalnie wyznaczonych punktach, które znajdują się w sklepie bądź aptece. PSZOK (Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych) również odbiera tego typu odpady. Odpady poremontowe oraz opakowania po olejach, farbach i tuszach także nie mogą trafić do pojemników na odpady zmieszane. Wywozem gruzu oraz odpadów budowlanych zajmują się specjalne firmy, które posiadają upoważnienie do utylizacji danych odpadów. Nasza firma oferuje wynajęcie kontenera na śmieci, dzięki czemu problem wytwarzanych odpadów podczas remontu czy budowy zostaje szybko i sprawnie rozwiązany.

Odpady niebezpieczne to nie jedyny problem w segregacji. Często opakowania po produktach spożywczych w momencie wyrzucania stanowią dla nas sporą zagadkę. Co zrobić z kartonem po mleku? Umieścić go w koszu na papier czy w pojemniku na aluminium? Karton po mleku to odpad wielo-materiałowy, czyli wyrzucamy go do pojemnika na metal i tworzywo sztuczne. Odpady szklane, takie jak słoiki po przetworach czy musztardzie, nie muszą być myte, aby można je było wyrzucić do pojemnika na odpady szklane. Wystarczy dokładnie opróżnić słoiki. Mycie danych odpadów odbywa się w sortowni. Szklane opakowania po kosmetykach również umieszczamy w pojemniku na szkło. Obierki po warzywach i owocach można przeznaczyć na kompost. Nie zawsze jest to możliwe do zrobienia, dlatego tego typu odpady powinny trafić do pojemnika na odpady biodegradowalne, czyli pojemnika BIO. Staraj się nie umieszczać z nimi reklamówek foliowych i tacek.