Menu Zamknij

Odpady papierowe. Co warto o nich wiedzieć?

odpady papierowe na wysypisku

Świadomość ekologiczna społeczeństwa rośnie. Niestety nawarstwia się również problem zanieczyszczenia środowiska odpadami papierowymi. Co warto wiedzieć o odpadach papierowych? Do którego worka powinny trafić papier i tektura i co dalej się z nimi dzieje? Co zrobić, aby tak bardzo nie zanieczyszczać przyrody papierem?

Papier i tektura – odpady papierowe

Papier to spilśniona masa włóknista o gramaturze od 28 do 200 g/m3, produkowana głównie z włókien celulozowych lub ścieru drzewnego, uzyskiwanego przez zmielenie bali z drzew takich jak m.in. sosna, świerk czy brzoza. W skład współczesnego papieru wchodzą też wypełniacze organiczne oraz nieorganiczne, odpowiednio skrobia ziemniaczana i kreda oraz kaolin. Tradycyjne metody produkcji papieru zazwyczaj wymagają użycia chloru, co przyczynia się do powstawania trujących substancji chemicznych.

Odpady papierowe to wszelkiego rodzaju zużyte materiały z papieru i tektury. Są to elementy pochodzące zarówno z domowego użytku, jak i z przemysłu czy biur. Do najpopularniejszych rodzajów odpadów papierowych należą zużyty papier z ryzy, gazety, czasopisma, opakowania kartonowe, torebki papierowe oraz stare książki i zeszyty szkolne, worki papierowy i papier pakowy. To wszystko możemy spokojnie wrzucać do niebieskiego pojemnika (worka) na papier.

Do worka na papier nie należy wrzucać takich odpadów jak: mocno zabrudzony lub zatłuszczony papier, papier powlekany folią oraz kalka, kartony po mleku czy innych napojach. W pojemniku nie powinniśmy umieszczać tapet, worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych, pieluch jednorazowych, różnych materiałów higienicznych oraz odpadów niebezpiecznych.

Gospodarka odpadami papierowymi – krok po kroku

 1. Generowanie odpadów papierowych
  Zużyty papier to odpad. Odpady papierowe pochodzą z różnych źródeł, m.in. domów, biur, szkół, zakładów przemysłowych i sklepów.
 2. Segregacja i gromadzenie odpadów papierowych – kody odpadów
  Segregacja jest kluczowym etapem w łańcuchu zarządzania odpadami papierowymi. Aby prawidłowo segregować odpady papierowe, powinniśmy wykorzystywać przeznaczone w tym celu kontenery na odpady, oznaczone odpowiednim symbolem i kodem odpadu (kod odpadu 20 01 01 jest przypisany do papieru i tektury). Kategoria odpadu 20 (grupa 20) ogólnie dotyczy odpadów komunalnych łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie.

Kod odpadu bardzo ułatwia pracę służbom zajmującym się gospodarką odpadową, ponieważ pozwala im na szybką identyfikację rodzaju nieczystości.

 1. Odbiór i transport odpadów papierowych
  Przedsiębiorstwa świadczące usługi wywozu odpadów zbierają śmieci z wyznaczonych punktów. Do tych zaliczamy domy jednorodzinne, bloki, biura, a konkretnie – kontener na śmieci. Ten znajduje się w pobliżu każdego z takich budynków. Następnie odpady papierowe trafiają do punktów selektywnej zbiórki.

Wywóz odpadów powinien być domeną specjalistycznych firm, uprawnionych do tego typu działalności. Ponieważ wywóz śmieci musi odbywać się z zachowaniem wszelkich standardów bezpieczeństwa.

 1. Sortowanie i przetwarzanie odpadów
  Po dostarczeniu do punktu selektywnej zbiórki odpady papierowe są sortowane. Dzięki mechanizmom manualnym i mechanicznym można usunąć z nich zanieczyszczenia, takie jak plastik czy metal. Rezultatem tego procesu jest czysta makulatura, gotowa do dalszego przetwarzania.

Recykling i produkcja papieru z makulatury

Makulatura trafia do zakładów recyklingowych – tam zyskuje „drugie życie”. Dzięki recyklingowi odpadów papierowych można wytworzyć opakowania, papier biurowy, gazety czy książki, bez konieczności korzystania z nowych surowców.

W przeszłości farbowane lub zadrukowane odpady papierowe były trudne do recyklingu ze względu na komplikacje w usuwaniu barwników. Dziś nie stanowi to tak dużego problemu jak kiedyś.

W utylizacji papieru kluczowym etapem jest rozwłóknianie. Papier zostaje przecięty przez maszyny na małe fragmenty, a potem rozdrobniony do postaci niewielkich nici celulozy. Zostaje ułożony na sicie, odwodniony, prasowany, suszony i gładzony. Na koniec jest dostępny w formie arkuszy lub wstęgi.

odpady z kartonu i zużyty papier

Jak recykling papieru pomaga w gospodarce odpadowej?

Recykling to istotna odpowiedź na problem z odpadami papierowymi. Segregacja i przekazanie papieru do zakładów recyklingowych zmniejsza zapotrzebowanie na nowe surowce, oszczędza lasy i ogranicza emisję dwutlenku węgla. Dzięki recyklingowi zyskujemy nowy, wysokiej jakości papier. I oszczędzamy środowisko.

Jak możemy ograniczyć produkcję odpadów papierowych w codziennym życiu?

Istnieje wiele sposobów, by ograniczyć generowanie odpadów papierowych. Przykładowo możemy korzystać z kartek obustronnie lub ponownie wykorzystywać zużyte arkusze. Unikajmy drukowania wiadomości (tam, gdzie to możliwe, kontaktujmy się telefonicznie lub e-mailowo), wybierajmy produkty z minimalnym opakowaniem papierowym – to tylko kilka proekologicznych praktyk łatwych do wcielenia w życie. Jak najczęściej korzystajmy z papieru z recyklingu bądź papieru z surowców z odpowiedzialnie zarządzanych lasów (zwróćmy uwagę na certyfikaty FSC / PEFC).

Przyszłość przetwarzania i recyklingu papieru

 • Biodegradowalne technologie druku

Rozwój biodegradowalnych technologii druku może przyczynić się do zmniejszenia wpływu przemysłu poligraficznego na środowisko. Farby i tusze biodegradowalne, łatwo rozkładające się w środowisku, pozwolą zmniejszyć zanieczyszczenia powstałe w wyniku drukowania.

 • Innowacje w przetwarzaniu makulatury

Innowacje w przetwarzaniu makulatury to m.in. rozwijające się technologie umożliwiające ponowne wykorzystanie włókien celulozowych. Tak samo ważne jest ciągłe ulepszanie procesów mechanicznych w recyklingu, ponieważ pomoże to zwiększyć wydajność w przetwarzaniu papieru.

 • Edukacja i świadomość społeczna

Edukacja, czyli rozwijanie świadomości społecznej na temat znaczenia recyklingu i zrównoważonego zarządzania odpadami papierowymi, jest priorytetem w drodze do budowy odpowiedzialnego społeczeństwa. Poprzez edukację społeczeństwo może stać się mocniej zaangażowane w recykling i przyczynić się do zachowania Ziemi dla przyszłych pokoleń w jak najlepszym stanie.

Masz problem z zalegającymi odpadami? Skontaktuj się ze Skipem.