Menu Zamknij

Jak rozróżnić gruz od innych odpadów?

odpady zaliczane do czystego gruzu

Gruz często kojarzy nam się z rodzajem odpadu, który nie wiemy jak zutylizować. Istnieje parę rodzajów gruzu. Jak odróżnić dane rodzaje? Według inwestorów niektóre surowce wchodzące w skład gruzu są bardziej przydatne od innych, które to są?

Każdy z nas wie, że to doskonały okres na przeprowadzenie remontu lub rozpoczęcie prac budowlanych oraz rozbiórek. Dobre nasłonecznienie i wysokie temperatury przyspieszają proces wysychania zaprawy, farb oraz klejów. Teren prac nie musi być dodatkowo oświetlany ze względu na długi dzień, który umożliwia pracę od rana aż do późnego wieczoru. W okresie wakacyjnym, ze względu na dużą ilość wolnego czasu, często zamiast wyjazdu decydujemy się na mały remont domu lub mieszkania.

Zaczynając remont czy rozbiórki, należy liczyć się z tym, że nieodłącznym elementem tych działań jest powstawanie gruzu oraz innych odpadów budowlanych. Dane odpady mają jedną wspólną cechę, nie mogą być utylizowane jako odpady komunalne lub składowane na działce. W momencie planowania inwestycji powinniśmy przemyśleć proces utylizacji tych odpadów, nauczyć się odróżniać rodzaje gruzu: gruz czysty od innych odpadów budowlanych.

Wiedza na powyższe tematy umożliwia nam rozsądne gospodarowanie danym odpadami, w taki sposób, aby nie zostały nałożone nam kary. Często większość z odpadów możemy użyć przy kolejnych etapach prac.

Co zaliczamy do czystego gruzu?

Czysty gruz to nie wszystkie odpady powstające na budowie. Zwróć na to koniecznie uwagę, ponieważ jest to bardzo częsty błąd w odpowiedniej segregacji śmieci. Do czystego gruzu możemy zaliczyć:

– pokruszony beton: słupy, fundamenty oraz zbrojenia;

– dachówkę: ceramiczną i cementową;

– cegły, pustaki, tynk z sufitu i ścian;

– kruszywo i kamień;

– ceramikę: płytki podłogowe i ścienne;

– armaturę łazienkową oraz porcelanę.

Dla wielu osób czysty gruz oznacza wszystkie odpady powstałe w wyniku wyburzeń obiektów budowlanych bądź rozbiórki. Nic bardziej mylnego, czysty gruz powinien być odseparowany od innych odpadów np.: folii, papy czy styropianu.

Każdy z materiałów zaliczanych do czystego gruzu po wcześniejszym przygotowaniu, czyli oczyszczeniu i posegregowaniu, nadaje się do ponownego użytku między innymi jako podbudowa pod drogi, fundamenty, wylewki betonowe czy inne konstrukcje. Czysty gruz można składować w kontenerach na gruz lub workach typu BigBag. Niektórzy wykorzystują go na bieżąco podczas budowy. Zaopatrzenie na dany surowiec jest sporę w całej Polsce, dzięki temu po odpowiedniej obróbce gruzu szybko można go ponownie wykorzystać.

Gruz a odpady budowlane.

Duża część odpadów powstających na budowie to wbrew pozorom nie gruz. tylko odpady budowlane, zaliczane do odpadów zmieszanych. Do tego rodzaju odpadów kwalifikujemy elementy pochodzące z demontażu obiektów oraz rozmaite materiały i opakowania zabezpieczające, wykorzystywane przy remontach czy budowach. Odpady zmieszane występujące najczęściej to:

– folia budowlana,

– płyta kartonowo-gipsowa,

– szara oraz biała cegła,

– materiały izolacyjne takie jak: styropian, wełna mineralna, piana PUR,

– kartonowe opakowania,

– stare meble, ziemia, drewno,

– metale kolorowe oraz złom stalowy,

– profil okienne i drzwiowe,

– opakowania po klejach oraz papierowe worki po zaprawach.

Poza wymienionymi odpadami znajduje się jeszcze wiele innych, których nie możemy wykorzystać jako gruz, są nawet takie, które zaliczamy do odpadów niebezpiecznych.

kruszywo w formie równobocznych kostek

Pozostałe odpady budowlane – odpady niebezpieczne

W powyższych akapitach mamy przedstawiony i dokładnie opisany podział odpadów na gruz i odpady budowlane, zmieszane. Warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden rodzaj odpadów – odpady niebezpieczne. Dany rodzaj stanowi największe zagrożenie dla środowiska, ludzi i zwierząt. Utylizacja odpadów niebezpiecznych może odbyć się jedynie w zakładzie specjalnie do tego przystosowanym pod restrykcyjną kontrolą. Śmieci powstają nie tylko na budowie czy w firmach przemysłowych, często same gospodarstwa domowe są miejscem ich wytwarzania. Na budowie możemy spotkać głównie:

– szyby powstałe na skutek demontażu drzwi i okien,

– zdemontowaną papę, czyli odpad składający się z tektury i włókniny, nasączony masą bitumiczną i pokryty mineralną posypką.

– smary, oleje i inne odpady zakwalifikowane jako odpady niebezpieczne,

– azbest (eternit) czyli nic innego jak materiał izolacyjny. Uwaga! Cienkie włókna azbestu mogą unosić się w powietrzu, wdychając je, wbijają się w ścianki płuc co może prowadzić do powstawania nowotworów!

Wszystkie odpady niebezpieczne składają się z substancji chemicznych, które są szkodliwe dla organizmów żywych oraz wywierają negatywny wpływ na środowisko.

Producenci, importerzy oraz dalsi użytkownicy działający na terenie Unii Europejskiej, zobowiązani są oznakować odpowiednio obecność niebezpiecznych związków chemicznych, przed wprowadzeniem produktu do obrotu. Użyte w tym celu piktogramy symbolizują niosące ze sobą zagrożenie dla środowiska i zdrowia, danego produktu. Obecność tych oznaczeń zobowiązuje nas do postępowania z danym produktem w specjalny sposób. Nie możemy umieszczać ich razem z pozostałymi odpadami. Odpady niebezpieczne wyrzucamy do pojemników do tego przeznaczonych.

Co zrobić z gruzem oraz odpadami budowlanymi zmieszanymi?

Wywóz gruzu z terenu budowy to jedna z ofert naszej firmy. Najlepszym rozwiązaniem jest wynajem kontenera. Rozmiar pojemnika można dobrać do swoich potrzeb, dostosowując go do objętości i rodzaju odpadów. Pamiętaj, że oprócz wielkości kontenera na cenę wpływa rodzaj odpadów. Staraj się oddzielać gruz od odpadów zmieszanych budowlanych. Jeśli posiadasz odpady niebezpieczne, zamów na nie dodatkowy kontener. Wielkości kontenerów są różne, najmniejszy ma 1,7m3, a największy w zależności od rodzaju odpadów, może mieć nawet 40m3. Pamiętaj, że kontenery mają ograniczony czas postoju na twojej posesji lub placu budowy, dlatego postaraj się z maksymalną dokładnością określić swoje potrzeby. W razie problemów można skorzystać z porady naszych doświadczonych pracowników. Pojemniki można zamówić telefonicznie bądź online przez naszą stronę internetową.

Wynajem kontenerów to nie jedyne rozwiązanie, na rynku dostępne są również worki na gruz typu big bag. Stanowią one dobrą alternatywę w przypadku braku miejsca na terenie budowy.

Worki na gruz typu BigBag

Worek BigBag przeznaczony jest do składowania gruzu lub odpadów budowlanych. Worek wykonany jest z bardzo wytrzymałego materiału polipropylenowego. Dzięki czemu wytrzymuje duże ciężary i może pomieścić nawet 1,5 tony śmieci. Worek przy pełnym zapełnieniu posiada 125 cm wysokości, 90 cm szerokości i 90 cm długości. Jego główną zaletą jest poręczność, posiada on dodatkowe uchwyty, dzięki czemu łatwiej go przenieść i ustawić w pożądane miejsce. BigBag zajmuje znacznie mniej miejsca niż kontener, dlatego jest dobrą alternatywą podczas prowadzenia niewielkich remontów lub braku miejsca na terenie budowy. Worek spełnia taką samą funkcję jak kontener, więc można w nim umieścić odpady poremontowe, odpady budowlane, a nawet odpady powstałe podczas prac ogrodowych.

Gruz poddany recyklingowi można użyć ponownie

Gruz jest odpadem budowlanym i nie zaliczamy go do odpadów komunalnych, jednak można poddać go recyklingowi. Pamiętaj, że nielegalna próba pozbycia się odpadów remontowych może zakończyć się wysoką karą finansową. Wyspecjalizowane firmy odbierające dany odpad zajmują się jego recyklingiem, dzięki czemu można użyć go ponownie.

Firmy zajmujące się recyklingiem gruzu są wyposażone w profesjonalny sprzęt, którym przetwarzają surowiec do formy użytkowej. Proces recyklingu gruzu zaczyna się od oddzielenia resztek metalu, drewna czy innych zanieczyszczeń w specjalnym przesiewaczu. Oczyszczony gruz, pozbawiony zanieczyszczeń trafia do kruszarki, która rozdrabnia go na mniejsze fragmenty. W maszynie do kruszenia można ustawić poziom rozdrobnienia surowca. Dostępne są trzy rodzaje kruszywa sortowanego:

– piasek/odsiewka (0-4mm),

– gruz drobny (4-31,5mm),

– gruz gruby (31,5-63mm).

Dzięki temu procesowi około 90% gruzu może zostać ponownie wykorzystane.

  • Piasek (odsiewke) możemy zastosować do:

– wypełniania, podsypki pod rury i kable,

– podsypki pod kostkę brukową,

– nasypów, wymiany gruntów.

– stabilizacji terenu,

– zasypania i obsypania fundamentów, studni i tarasów,

  • Gruz drobny i gruby można zastosować do:

– utwardzania terenu pod budowy wielkopowierzchniowe,

– obiektów inżynieryjnych np.: mostów, wiaduktów,

– podbudowy przy układaniu kostki brukowej,

– budowy dróg tymczasowych,

– utwardzaniu i wyrównywaniu dróg gruntowych.

– utwardzenie dojazdów na budowę i placów,

– budowy autostrad i dróg.