Menu Zamknij

Utylizacja gruzu – do czego można wykorzystać gruz?

utylizacja gruzu - kruszywo

Gruntowny remont mieszkania często wiąże się z kuciem posadzki, modyfikacją ścianek działowych oraz z wymianą wielu elementów wykończeniowych. Podczas wykonywania tych prac powstaje bardzo duża ilość odpadów, zwanych powszechnie gruzem budowlanym. Cegły, tynki, beton, kafle oraz farby i kleje, to takie pozostałości, których zgodnie z obowiązującymi przepisami nie wolno umieścić w zwykłym kontenerze ze śmieciami. Gdy odpady gromadzą się w dużej ilości wówczas konieczna jest ich utylizacja. Takie rozwiązanie pozwala pozyskać z gruzu cenne kruszywa budowlane.

Budowa, remont mieszkania a odpady budowlane 

Z problemem utylizacji gruzu musi zmierzyć się każda osoba, która planuje budowę domu, generalny remont lub rozbiórkę starego obiektu. Podczas wykonywania takich prac konieczne jest bowiem zagospodarowanie odpadów budowlanych zgodnie z prawem. Obowiązujące w naszym kraju przepisy jasno mówią, że zarówno gruz budowlany, jak i odpady wielkogabarytowe muszą być wywiezione z miejsc,a w którym powstały, na odpowiednie wysypisko.
Do odpadów budowlanych zalicza się:

 • pokruszony beton,
 • cegłę,
 • glazurę,
 • pustaki,
 • terakotę,
 • dachówki,
 • styropian,
 • kamienie,
 • resztki armatury łazienkowej,
 • kostkę brukową,
 • blachy,
 • szyby,
 • ramy okienne
 • oraz pozostałości tapet, klejów i farb.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami takich odpadów remontowych nie można wyrzucić do przydomowych śmietników czy też do osiedlowych kontenerów. Można je bowiem utylizować i wytworzyć z nich ponownie materiały budowlane.

Samodzielny wywóz gruzu do lasu, na drogi czy pobocza jezdni jest kategorycznie zabroniony. Taki nielegalny krok może skutkować wysoką grzywną od 20 do nawet 5000 złotych. Aby uniknąć surowej kary konieczny jest wywóz gruzu w miejsce przeznaczone do tego celu.

Na czym polega utylizacja gruzu? 

Utylizacja odpadów budowlanych przebiega zupełnie inaczej niż recykling zwykłych śmieci komunalnych. Jest to związane z tym, że zawierają one elementy niebezpieczne, które to trzeba najpierw odpowiednio zneutralizować.

Słowo “utylizacja” pochodzi z francuskiego zwrotu “utilisation”, co w dosłownym rozumieniu oznacza “używanie” lub “stosowanie”. Zwrot ten sugeruje, że utylizacja gruzu jest związana z jego ponownym wykorzystaniem oraz zastosowaniem.

Gruz można wykorzystać jako surowiec wtórny, a jego utylizacja obejmuje całą gospodarkę związaną z tym rodzajem odpadów. W pierwszej kolejności wykonywana jest zawsze prawidłowa selekcja gruzu, w wyniku której wyodrębniane są te elementy, które można ponownie wykorzystać do przerobu. Następnie reszta odpadów jest wywożona na odpowiednie, legalne wysypisko. Musi ono posiadać właściwe zabezpieczenia, które to będą chronić przed negatywnym oddziaływaniem odpadów na środowisko naturalne.

Mając to na uwadze bardzo ważne jest zatem to, aby gruz zagospodarować zgodnie z obowiązującym prawem. Podczas przeprowadzania remontu, w wyniku którego to są wyrzucane stare kafelki, odłamki szkła, betonu, cegieł i innych tworzyw budowlanych dozwolonym sposobem ich składowania są specjalne worki oraz kontenery. Te drugie są w stanie pomieścić nawet do 1,5 tony gruzu. Korzystanie z takich pojemników jest w pełni ekologiczne oraz zgodne z prawem.

Wynajem kontenera a legalny wywóz gruzu 

Trudno wyobrazić sobie, aby po zakończeniu budowy domu czy wykonaniu generalnego remontu składować odpady poremontowe na swojej posesji. Po pierwsze wyglądają one bardzo nieestetycznie, a po drugie stwarzają poważne zagrożenie dla środowiska naturalnego. W tego typu odpadach mogą bowiem znajdować się materiały oraz substancje niebezpieczne, chociażby takie, które pochodzą z farb, lakierów czy klejów budowlanych. Te niebezpieczne odpady przenikają głęboko do gleby oraz do wód powierzchniowych, a to często przyczynia się do skażenia terenu. Ma ono bardzo negatywny wpływ na ludzkie zdrowie. Jako przykład można podać zdarte ze ściany papierowe tapety. Nie mogą one być umieszczone w zwykłym pojemniku komunalnym na papier, gdyż wówczas do kontenera dostałyby się także resztki kleju oraz fragmenty oderwanej farby i betonu.

Mając na uwadze ochronę środowiska konieczne jest wywiezienie gruzu budowlanego zgodnie z prawem. W tym celu niezbędne jest zamówienie firmy świadczącej usługi w tym zakresie. Po uzgodnieniu terminu odbioru odpadów doświadczeni fachowcy przyjeżdżają w wyznaczone miejsce i odbierają wcześniej dostarczone kontenery z gruzem.

Do każdego klienta dostarczany jest kontener na gruz o odpowiedniej wielkości, zgodnie z zamówieniem. W zależności od potrzeb może on mieć pojemność od 1,5 do 40 metrów sześciennych. Jeśli odpadów nie jest zbyt dużo, to wówczas są one pakowane w specjalnie przeznaczone do tego celu worki.

Każda firma świadcząca usługi w tym zakresie dysponuje odpowiednim sprzętem oraz wystawia klientowi obowiązkową kartę przekazania odpadów. Wszystkie odpady są zawsze bezpiecznie przetransportowywane na odpowiednie miejsce składowania lub powtórnie przetwarzane. Transport odbywa się szybko sprawnie, z zachowaniem bezpieczeństwa oraz w wyznaczonym terminie.

Wynajem firmy zajmującej się wywozem gruzu to bardzo dobre rozwiązanie, zwłaszcza wtedy, gdy remont jest wykonywany w mieszkaniu położonym na jednym z górnych pięter bloku czy też kamienicy. Znoszenie gruzu w wiadrach jest bowiem dla większości osób bardzo męczące, a ponadto czasochłonne. Tymczasem jego wyrzucanie bezpośrednio przez okno jest niebezpieczne oraz niedozwolone. W takim przypadku warto zdecydować się na wynajem rury zsypowej przez którą to wszystkie odpady będą trafiać prosto do ustawionego na dole kontenera.

utylizacja gruzu - drobne kruszywo

Recykling gruzu a powstawanie użytecznych materiałów budowlanych

Gruz to taki odpad budowlany z którego można odzyskać wiele cennych dla budownictwa surowców. Można rzec, że dzięki odpowiedniej utylizacji może on zyskać drugie życie. Odpowiednio oczyszczony oraz przerobiony gruz zyskuje formę drobnego kruszywa, które to jest tworzywem powszechnie wykorzystywanym w branży budowlanej. Tworzywo to jest bardzo często wykorzystywane jako podsypka do podbudowy nowych dróg. Może ono także służyć jako beton budowlany oraz jako wypełniacz powszechnie stosowany podczas utwardzania gruntów. Powstałe z gruzu kruszywa świetnie sprawdzają się również w trakcie budowy mostów oraz wielu innych obiektów budowlanych.

Warto wiedzieć o tym, że prawidłowa utylizacja gruzu wymaga zastosowania specjalistycznego sprzętu. Tylko odpowiednie maszyny potrafią go przetworzyć na  pełnowartościowe kruszywo budowlane. W procesie tym na początek trzeba zawsze użyć przesiewacza, który to pozwala pozbyć się z gruzu resztek drewna, metalu oraz wielu innych zanieczyszczeń. Odseparowane w taki sposób surowce są bardzo często zdatne do ponownego wykorzystania. Odpowiednio oczyszczony gruz zostaje następnie rozdrabniany w kruszarce i zyskuje postać żwiru lub jeszcze  drobniejszych ziaren. Dzięki temu procesowi gruz nadaje się do powtórnego zastosowania w budownictwie.

Recykling to bardzo pożyteczny proces, który pozwala na ponowne wykorzystanie ton gruzu, zarówno ceglanego, jak i betonowego. Pozyskiwane z niego drobno – bądź gruboziarnistego, sypkiego materiału jest bardzo korzystne, gdyż ograniczenia eksploatację zasobów naturalnych.

Borykając się z odpadami poremontowymi warto zatem czym prędzej zamówić kontener na gruz i zadbać o to, aby trafił on w odpowiednie miejsce. Zamówienie takiego pojemnika daje gwarancję, że gruz zostanie poddany selekcji i ponownie przetworzony.

Gruz budowlany – doskonały materiał dekoracyjny

Zastosowanie tego typu odpadów budowlanych jest bardzo szerokie. Po przerobieniu powstaje z nich kruszywo powszechnie wykorzystywane w budownictwie, a w naturalnej postaci doskonale sprawdzają się jako element dekoracyjny w wielu przydomowych ogrodach. Odpady remontowe w postaci drobnych kawałków kamienia, betonu czy cegły stanowią bardzo ciekawe wypełnienie wielu przestrzeni wokół krzewów oraz drzew ogrodowych. Tworzywa te potrafią także w wyjątkowy sposób przyozdobić wiele elementów małej architektury ogrodowej. Na tym terenie gruz może także z powodzeniem posłużyć jako materiał do budowy skarp oraz pagórków. Gdy zostanie on w odpowiedni sposób usypany oraz przykryty odpowiednim surowcem, to wówczas może służyć do wykonania kaskady. W połączeniu z oczkiem wodnym zawsze prezentuje się wyjątkowo.

Przy użyciu gruzu można także bardzo dobrze utwardzić dowolne podłoże, a w szczególności gliniaste. Odpad ten daje także możliwość wykonania pięknie prezentującej się ścieżki spacerowej w ogrodzie czy wyznaczenia chodnika przed domem lub w okolicach podjazdu do garażu.

Gruz sprawdza się także doskonale jako materiał służący do utwardzenia terenu pod taras. Może on z powodzeniem posłużyć do wykonania podbudowy, na którą trzeba następnie wylać właściwą nawierzchnię tarasu. Decydując się na takie rozwiązanie warto pamiętać o tym, aby na dół wyłożyć folię, wysypać piasek lub suchy beton, a później wspomniany gruz. Na koniec trzeba wykonać cienką wylewkę betonową. Na takiej powierzchni, w zależności od wyboru można ułożyć kostkę lub płytki ceramiczne. Zastosowanie gruzu w ogrodzie jest bardzo zróżnicowane i w dużej mierze jest zależne od wyobraźni wykonawcy.

Znaczna ilość gruzu, a zwłaszcza tego który powstaje w czasie wyburzania starszych budynków może także być wykorzystana jako podsypka pod poszczególne nawierzchnie betonowe oraz pod posadzki. Wystarczy sprytnie wykorzystać jego właściwości, a wówczas nie jest on zbytecznym odpadem. Niemniej gdy podczas gruntownego remontu nagromadzi się go bardzo duża ilość, to wówczas najlepszym rozwiązaniem jest wynajem kontenera i transport na odpowiednie wysypisko.

Biorąc pod uwagę estetykę swej posesji, czynniki środowiskowe oraz nieustanny wzrost kosztów wydobycia surowców budowlanych można jednoznacznie stwierdzić, że utylizacja gruzu ma ogromny sens. Jego odpowiednie składowanie, a później wywóz zgodnie z literą prawa pozwala na znaczne ograniczenie odpadów, które to w przeciwnym razie mogłyby zagrażać środowisku naturalnemu, a co więcej narazić nas na poważne problemy finansowe.