Menu Zamknij

Ile kosztuje wywóz odpadów?

odpady-skip.pl - śmieci w worku

Poprawne segregowanie oraz wywożenie odpadów stanowi podstawowy obowiązek każdego właściciela nieruchomości. Z tego względu warto znać zasady oraz przepisy regulujące gospodarowanie śmieciami. W znaczący sposób wpływają one na koszt wywozu odpadów.

Spis treści:

 1. Obowiązek utrzymania czystości na terenie nieruchomości
 2. Co ma kluczowy wpływ na koszt wywozu odpadów?
 3. Kto decyduje o rodzaju i wysokości opłat za śmieci?
 4. Jakie są dostępne sposoby wyliczania opłat za wywóz odpadów?
 5. Co może wpłynąć na wzrost opłat za wywóz odpadów?
 6. W jaki sposób należy wywozić gruz?
 7. Jakie są rodzaje kontenerów na gruz?
 8. Co wchodzi w skład usługi wywozu gruzu?
 9. Wywóz elektrośmieci – jak przebiega?
 10. Co ujęte jest w kategorii elektrośmieci?
 11. Kto może być zwolniony z płacenia za śmieci?

Obowiązek utrzymania czystości na terenie nieruchomości

Zagospodarowanie odpadów, a także utrzymanie czystości stanowią obowiązek właścicieli nieruchomości niemieszkalnych. Z tego względu konieczne jest stosowanie się do zaleceń oraz regularne wywożenie zarówno wszelkich nieczystości, jak i śmieci z terenu posesji. Kluczowe jest oczywiście przestrzeganie przepisów, dotyczących bezpiecznego i ekologicznego zarządzania wywozem.

Rada gminy ma także obowiązek pilnowania wywozu śmieci również z posesji mieszkalnych. Konieczne jest ustalenie maksymalnej ceny obowiązującej za wywóz odpadów oraz nieczystości.

Indywidualne opłaty za odbiór odpadów mogą być uzależnione od wielu czynników, związanych zarówno z miejscem zamieszkania, jak i rodzajem śmieci, a także sposobem segregacji.

Co ma kluczowy wpływ na koszt wywozu odpadów?

Opłata za usługi związane z wywozem odpadów komunalnych znajduje się w indywidualnej gestii gminy. Obowiązek bezpiecznego i efektywnego gospodarowania odpadami od 2013 roku spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego.

Stawka miesięczna ustalana przez radę gminy dla domu jednorodzinnego może być uzależniona od takich czynników jak:

 • liczba mieszkańców na terenie danej gminy
 • konkretna ilość odpadów komunalnych wytwarzanych przez mieszkańców gminy
 • koszty, jakie generuje prawidłowe gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • liczba posesji, na których odpady komunalne wytwarzane są sezonowo lub nieregularnie

Dodatkowo na obszarze gminy mogą funkcjonować kryteria ustalania indywidualnych opłat przypadających na jedno gospodarstwo domowe na podstawie:

 • liczby domowników
 • zużycia wody
 • wielkości powierzchni lokali mieszkalnych – wtedy naliczana jest od metra.

Kto decyduje o rodzaju i wysokości opłat za śmieci?

Maksymalny koszt wywozu odpadów komunalnych ustalany jest odgórnie przez radę gminy w stosownej ustawie. Mogą być zróżnicowane, biorąc pod uwagę gęstość zaludnienia oraz odległość od miejsca specjalizującego się w unieszkodliwianiu odpadów.

Tym samym, o ostatecznej wysokości opłat za wywóz odpadów komunalnych decyduje prezydent miasta, wójt lub burmistrz. Należy także pamiętać, że na cenę wywozu odpadów z terenu gospodarstwa domowego wpływ ma rodzaj własności pojemników na odpady.

Możliwe jest, aby pojemniki tego rodzaju były stałą własnością gminy. Wtedy konieczne jest uiszczanie dodatkowych opłat za wynajem oraz utrzymanie w stanie pozwalającym na efektywny wywóz odpadów. Wtedy też wywóz odpadów komunalnych podlega pod zryczałtowaną opłatę – tzw. stała miesięczna kwota obejmująca zarówno wywóz, jak i pojemniki.

odpady-skip.pl - wyrzucanie odpadów

Jakie są dostępne sposoby wyliczania opłat za wywóz odpadów?

Obecnie gminy mają liczne możliwości wyboru metody obliczania kosztów wywozu odpadów komunalnych. Choć żadna nie jest idealna i w pełni dopasowana do wszystkich mieszkańców, rady gmin zajmują się jak najlepszym dopasowaniem metody do potrzeb.

Gmina ma prawo wybrać metodę liczoną od:

 • liczby zamieszkujących lokal,
 • powierzchni lokalu,
 • zużycia wody,
 • ujednoliconą „od gospodarstwa”.

Obecnie najbardziej popularną metodą jest ta wyliczana od liczby mieszkańców w danym lokalu. Wynika ona z założenia, że im większa ilość osób mieszkających w danym mieszkaniu, tym większa ilość generowanych odpadów komunalnych. Jej kluczową wadą jest duża możliwość nadużyć, spowodowanych zaniżaniem deklaracji zawierających dane na temat liczby mieszkańców.

Tym prostym sposobem można znacząco obniżyć opłaty za wywóz odpadów komunalnych. Dodatkowo metoda ta generuje dodatkową pracę w sektorze administracji. Każda zmiana liczby mieszkańców danego lokalu musi być zgłaszana, a tym samym koszty wywozu odpadów komunalnych ulegają zmianie.

Coraz większą popularnością cieszy się natomiast metoda wyliczania opłat za wywóz odpadów komunalnych na podstawie zużycia wody. W tym przypadku znacznie ciężej jest podać nieprawdziwe informacje o ilości osób zamieszkujących dany lokal. Jej skuteczności wynika z zależności między liczbą mieszkańców a zużyciem wody oraz ilością wytwarzanych odpadów.

Dodatkowo jest to metoda pozwalająca obiektywnie ustalić wysokość opłat za wywóz odpadów komunalnych.

Niemniej jednak ta metoda także nie jest doskonałym rozwiązaniem. Wiele osób protestuje, zwłaszcza ze względu na możliwe działanie nieuczciwe, takie jak nadmierne ograniczanie wody lub kradzieże. Zwłaszcza w przypadku domów wolnostojących i zabudowy wielomieszkaniowej możliwe jest dokonywanie kradzieży wody.

Część osób podaje także argument związany z podlewaniem ogrodu. Ze względu na nieproporcjonalne zużycie wody przez osoby mieszkające w domach wolnostojących i w mieszkaniach, część osób uznaje ten sposób przeliczenia opłat za wywóz odpadów za niesprawiedliwy.

Metodą najbardziej stałą i gwarantująca niezmienne opłaty miesięczne w stali roku jest wyliczanie od powierzchni w metrach kwadratowych. Nie ma możliwości zakłamań w podawanych danych, a także nie ma przestrzeni na żadną kradzież. Dane na temat powierzchni mieszkania są niezmienne i dostępne dla jednostek administracyjnych.

Dodatkowo to rozwiązanie maksymalnie ogranicza prace administracji, przez co generuje najniższe koszty. Niemniej jednak metoda ta budzi największy sprzeciw wśród mieszkańców. Opór ten spowodowany jest tezą, że wielkość mieszkania nie wpływa na ilość generowanych śmieci – na powierzchni 100 metrów kwadratowych może mieszkać jedna osoba generująca znacznie mniej odpadów niż cztery osoby mieszkające na powierzchni 40 metrów kwadratowych.

Rosnącą popularnością cieszy się natomiast metoda ujednolicona – tzw. od gospodarstwa. Dzięki temu każde mieszkanie lub dom wnosi jednakową opłatę za wywóz śmieci, niezależnie od powierzchni lub ilości mieszkańców.

Choć również nie jest doskonały wybór, ze względu na nierówności w generowaniu śmieci przez osoby mieszkające samotnie od wieloosobowych rodzin, obecnie wiele gmin uznaje to za optymalną metodę.

Co może wpłynąć na wzrost opłat za wywóz odpadów?

Podstawowym i najważniejszym czynnikiem mającym negatywny wpływ na koszt wywozu odpadów komunalnych jest niedostosowanie się do obowiązujących zasad segregowania śmieci.

Odpady niesegregowane generują znacznie wyższe koszty podczas utylizacji niż odpady segregowane. Z tego względu ich wywóz jest znacznie droższy.

Wyższe koszty wywozu odpadów komunalnych mogą być także spowodowane działaniami miasta. Do wzrostu cen przyczyniają się zbyt duże ilości śmieci względem infrastruktury utylizacyjnej, a także nieuczciwe zachowania mieszkańców i przedsiębiorców. Im większe koszty będzie miał zakład zajmujący się wywozem odpadów, tym wyższe ceny będą dotykały pojedynczych mieszkańców. Również opłaty ustalone przez firmę wywożącą odpady podczas przetargu wpływają na stawkę za śmieci.

Wzrost opłat za wywóz odpadów może wynikać także z sankcji nałożonych na lokal. Może być ona spowodowana niedopełnieniem obowiązku segregacji. Tym samym, w następnych miesiącach stawka zostanie podniesiona, celem wyrównania opłat za miesiące, gdy odpady nie były segregowane.

W jaki sposób należy wywozić gruz?

Podczas wykańczania mieszkania, remontu lub prowadząc działalność generującą gruz, konieczne jest przestrzeganie przepisów regulujących bezpieczne wywożenie gruzu.

Nie ma możliwości legalnego wyrzucenia gruzy do kontenerów na odpady komunalne. Takie działanie wiąże się z wysokimi karami finansowymi. Niewielkie ilości gruzu, który nie zawiera papy, azbestu ani wełny mineralnej, można oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Takie działanie jest nieodpłatne.

Nie mając jednak takiej możliwości lub posiadając wyżej wymienione materiały, których nie można oddawać do PSZOK, konieczne jest wynajęcie firmy profesjonalnie zajmującej się wywozem takich materiałów.

Wynajem kontenera oraz usługa wywozu gruzu obejmuje wywóz wszelkich odpadów budowlanych, łącznie z gruzem czystym oraz zmieszanym, papą oraz azbestem i odpadami niebezpiecznymi. Ale także wywóz wszelkich materiałów stałych, takich jak ziemia, piasek, torf itp.

Jakie są rodzaje kontenerów na gruz?

Kontenery na gruz to malowane proszkowo, metalowe zbiorniki o objętości pomiędzy 1,7 a 40 metrami sześciennymi. Na użytek prywatny zwykle wybierane są te mniejsze, o objętości 1,7-4,7 metrów sześciennych.

W zależności od indywidualnych potrzeb można wynająć kontener otwarty lub zamknięty.

Co wchodzi w skład usługi wywozu gruzu?

Wynajmując kontener na gruz, należy zdawać sobie sprawę z zakresu świadczonych usług. Przede wszystkim firma oferująca tego rodzaju działanie przywiezie kontener pod wskazany adres, a także wywiezie po upływie opłaconego czasu.

Dodatkowo pracownicy ustawią kontener na działce we wskazanym miejscu. Po zakończeniu prac kontener zostanie zabrany, a znajdujące się w kontenerze odpady zostaną poprawnie zutylizowane.

Kontenery na gruz mogą być wynajmowane na kilka godzin, dni lub na zlecenia stałe. Możliwe jest także podstawienie kontenera w usłudze ekspresowej, tzn. na następny dzień od złożenia zamówienia.

Wywóz elektrośmieci – jak przebiega?

Elektrośmieci są zupełnie odrębną kategorią odpadów i powinny być utylizowane w inny sposób niż standardowe odpady komunalne. Ich odbiór jest usługą bezpłatną. Może przebiegać na dwa podstawowe sposoby.

W przypadku konieczności zutylizowania dużych elektrośmieci, takich jak lodówka, zmywarka lub pralka, najlepszym wyborem jest zorganizowanie wywozu bezpośrednio z domu. Konieczne jest jedynie zamówienie takiej usługi telefonicznie lub przez bezpośredni formularz. Sprzęt musi być odpowiednio odłączony i zabezpieczony, a w dni powszednie bez trudu zostanie zabrany.

Niewielkie elektrośmiecie, takie jak żelazka lub czajniki z łatwością można samodzielnie oddać do punktu zbiórki elektrośmieci znajdującego się na terenie danej miejscowości.

Co ujęte jest w kategorii elektrośmieci?

Pod nazwą elektrośmieci znajduje się wszelki zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Oznacza to, że specjalna utylizacja elektrośmieci dotyczy:

 • duże i małe urządzenia AGD, np. lodówki oraz odkurzacze
 • zużyte świetlówki i LEDy
 • sprzęt telekomunikacyjny; np. komputery i drukarki
 • sprzęt RTV, np. telewizory
 • narzędzia elektryczne i elektroniczne, np. wkrętarki
 • zabawki oraz sprzęt sportowy działający na prąd lub baterie np. kolejki
 • urządzenia medyczne działające na prąd, lub baterie, np. ciśnieniomierze
 • wszelkie przyrządy do kontroli, np. czujniki dymy
 • automaty do wydawania, np. słodyczy

Kto może być zwolniony z płacenia za śmieci?

Gminy mają prawo uzależnić opłaty za wywóz śmieci od indywidualnej sytuacji finansowej i życiowej, w jakiej znajduje się dana osoba lub rodzina. Tym samym z pełnych opłat mogą być osoby samotne, seniorzy, osoby mające dochód poniżej pewnego progu lub posiadające kartę dużej rodziny.

Dodatkowo o zniżkę lub zwolnienie z opłat za wywóz odpadów w niektórych gminach mogą ubiegać się osoby mieszkające w domkach jednorodzinnych i posiadające czynne kompostowniki.